Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

  • α) την εισοδηματική ενίσχυση,
  • β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και
  • γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Στην πλατφόρμα αν πατήσετε στο "Οδηγός εφαρμογής & Συχνές ερωτήσεις" θα μπορέσετε να πλοηγηθείτε στο μάθημα αυτό χωρίς να χρειαστεί να κάνετε login.

Αφού συνδεθείτε θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ακόμα δύο μαθήματα:

  • - ΚΕΑ - Βασικές αρχές του προγράμματος στο οποίο θα δείτε εν συντομία βασικές πληροφορίες για το ΚΕΑ
  • - KEA - Χρήση του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα δείτε βήμα - βήμα με βίντεο το τι πρέπει να συμπληρώσετε σε κάθε πεδίο της αίτησης.