Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Παράρτημα IV: Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Email με ερωτήματα που αφορούν σε όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, σε απαιτούμενα δικαιολογητικά κτλ, αποστέλλονται αποκλειστικά στο kea@yeka.gr (και όχι σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική-υπηρεσιακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
  • Σε ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα (πχ προβλήματα με την πλατφόρμα, μη εμφάνιση στοιχείων κτλ) απαντά το 5ψηφιο νούμερο 11131.