Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Α. Eγγυημένο ποσό

Το ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης είναι το ποσό που υπολογίζεται ότι θα λάβει ένα νοικοκυριό, μόλις κριθεί ότι είναι επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.. Το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του νοικοκυριού.

 • Τα ποσά της εισοδηματικής ενίσχυσης για τις ωφελούμενες μονάδες υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του εγγυημένου ποσού και εξαμηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, διαιρούμενη δια του έξι.

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως

 • 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 • 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό)
 • 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% προστίθεται στο βασικό ποσό)

Το παρακάτω πλαίσιο παρέχει ένα παράδειγμα του πώς υπολογίζεται το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Πλαίσιο 1: Καθορισμός της Μηνιαίας Εισοδηματικής Ενίσχυσης – Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι μία ωφελούμενη μονάδα απαρτίζεται από ένα ζευγάρι και ένα ανήλικο τέκνο και ότι το συνολικό εισόδημα που υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ (δηλαδή, κατόπιν αφαίρεσης του 20% από τυχόν εισόδημα που προέρχεται από «μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας»):

 • Κατώφλι/Εγγυημένο Ποσό: (200 € + 100 € + 50 €) * 6 = 2.100 €
 • Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: (2.100 € - 1.200 €) / 6 = 150 €

Το ανώτατο ποσό που θα λάβει ένα νοικοκυριό ανάλογα με τη σύνθεση του (το ποσό που θα λάβει, δηλαδή, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου δεν είχε καθόλου εισοδήματα), αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1. Ανώτατο Μηνιαίο Ποσό Εισοδηματικής Ενίσχυσης
 • Το ανώτατο μηνιαίο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι 200 € για ένα άτομο
 • Συν 100 € για τον/την σύζυγο ή/και για κάθε ενήλικο μέλος (άνω των 18)
  Επιπλέον συν
  • 50 € για κάθε ανήλικο μέλος
  • 100 € για το πρώτο τέκνο σε νοικοκυριό με μονογονεϊκή οικογένεια
  • 100 € για κάθε απροστάτευτο τέκνο

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ! Στην περίπτωση νοικοκυριού που έχει μηδενικό εισόδημα, αποτελείται π.χ. από 10 ενήλικα μέλη και σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά για κάθε κατηγορία θα έπρεπε να λαμβάνει:

 • 200 ευρώ το πρώτο μέλος και
 • 9*100 ευρώ τα υπόλοιπα εννέα μέλη,
 • δηλαδή συνολικά 1.100 ευρώ,
 • σύμφωνα με το ανώτατω όριο θα λάβει 900 ευρώ μηνιαίως.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ένας γονέας είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα και ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση βάσει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων τέκνων:

 • το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας για τον υπολογισμό του εγγυημένου ποσού.
 • για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Για τα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, δηλαδή με ανήλικο/α μέλος/η που είναι ορφανό/ά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού:

 • για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.