Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

1.1 Στόχος του Οδηγού Εφαρμογής

Ο Οδηγός Εφαρμογής (Οδηγός) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρυθμίζουν την υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, του οποίου ο εκτελεστικός φορέας είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), μέσω της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Ο Οδηγός αποτελείται από 10 ενότητες:

  1. Εισαγωγή
  2. Περιγραφή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
  3. Καθορισμός κριτηρίων ένταξης
  4. Καθορισμός εισοδηματικής ενίσχυσης
  5. Διαδικασία υποβολής της αίτησης
  6. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  7. Υποχρεώσεις των δικαιούχων
  8. Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής
  9. Αναστολή καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης
  10. Διακοπή καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης