Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Κατάλογος Ακρωνυμίων

ΓΓΠΣ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.
ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
ΚΕΑ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΟΑΕΔ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Οδηγός Οδηγός Εφαρμογής
ΥΠΕΚΑΑ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΠΕΚΑ Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης